Φορείς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αποστολή 5 ατόμων

Γκιταράκου Μαρία Παρασκευή και επίδειξη εδεσμάτων

Κριτσαντώνη Μαγδαλινή Υπεύθυνος αποστολής

Κωνσταντινοπούλου Καίτη Παρασκευή και επίδειξη εδεσμάτων

Τσιγαρά Φλώρα Υπεύθυνος αποστολής

Χαματτζόγλου- Σιφναίου Εύη Παρασκευή και επίδειξη εδεσμάτων

Συνταγές

2018 Χταπόδι με πατάτες Αντίπαρου