Φορείς

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Αποστολή 18 ατόμων

Αλεβιζάκη Ιωάννα

Γιαλαμάς Γιώργος

Δεβερώνα Κ

Δελέντα Στέλλα

Θεοδωράκου Μ

Λεοντής Μικές

Μαλάμου Ιωάννα Υπεύθυνος αποστολής

Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ

Πατέλης Πέτρος

Πούλιου Μαρία

Πούλιου Μαρουσώ Παρασκευή και επίδειξη εδεσμάτων

Ραγκούσης Ζαχαρίας

Ροδιτου Αγγελική

Σαρρή Αλεξάνδρα Παρασκευή και επίδειξη εδεσμάτων

Σιφναίου Μαρία

Σκανδάλη Βασιλική Παρασκευή και επίδειξη εδεσμάτων

Σκαραμαγκάς Αναστάσιος

Συργανίδης Αντώνης

Συνταγές

2018 Παριανά Αμυγδαλωτά του Γάμου

2017 Πετιμεζόπιτα

2016 Γαλατόπιτα

2015 Κολοκυθοπιτάκια γλυκιά Πάρου