Φορείς

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

Αποστολή 4 ατόμων

Βεντούρη Ελισάβετ Παρασκευή και επίδειξη εδεσμάτων

Βεντούρη Ζαμπετα Παρασκευή και επίδειξη εδεσμάτων

Βογιατζή Χρυσή Παρασκευή και επίδειξη εδεσμάτων

Μάλλη Μοσχούλα Υπεύθυνος αποστολής

Συνταγές

2018 Συνταγές της Κιμώλου ΤΥΡΕΝΙΑ ΚΙΜΩΛΟΥ

2016 Λαδένια Κιμώλου

2015 Λαδένια Κιμώλου