Απαλλαγή ευθύνης

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων η αρχική επιστολή κεφαλαιοποιείται έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν το ίδιο νόημα ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται σε μοναδικό ή πληθυντικό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της εξαίρεσης της ευθύνης:

  • Εταιρία (αναφέρεται ως "η εταιρεία", "εμείς", "εμάς" ή "δική μας" σε αυτή τη νομική ειδοποίηση) αναφέρεται σε https://festivaltselementes.gr.
  • Υπηρεσία Αναφέρεται στον ιστότοπο.
  • Εσύ Αναφέρεται στο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην υπηρεσία ή στην εταιρεία ή σε άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό του οποίου το εν λόγω πρόσωπο προσβάλλει ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Δικτυακός τόπος Αναφέρεται σε https://festivaltselementes.gr, προσβάσιμο από https://festivaltselementes.gr

Ευθύνη

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην υπηρεσία είναι μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, συνεπή ή τυχαίες ζημιές ή οποιαδήποτε ζημιά, είτε σε συμβατική δράση, αμέλεια ή άλλο παράπονο, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη σύνδεση με τη χρήση περιεχομένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, να εξαλείψει ή να τροποποιήσει τα περιεχόμενα της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Απόρριψη ευθύνης των εξωτερικών συνδέσμων

Η υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή διατηρούνται από την εταιρεία ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν.

Λάβετε υπόψη ότι η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, τις ειδήσεις ή την εξάντληση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

Απόρριψη ευθύνης για σφάλματα και παραλείψεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την υπηρεσία είναι μόνο ένας γενικός προσανατολισμός σε θέματα ενδιαφέροντος. Αν και η εταιρεία λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της υπηρεσίας είναι τρέχουσα και ακριβής, μπορούν Παράγονται σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στην υπηρεσία.

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για σφάλματα ή παραλείψεις ή τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Απόρριψη ευθύνης για νόμιμη χρήση

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει προστατευμένο πνευματικών δικαιωμάτων που δεν έχει πάντα εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον ιδιοκτήτη δικαιωμάτων. Η εταιρεία καθιστά αυτό το υλικό διαθέσιμο στους κριτικούς, το σχόλιο, Αναφορά, διδασκαλία, διαδρομή ή έρευνα.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτό αποτελεί "δίκαιη χρήση" του εν λόγω υλικού πνευματικών δικαιωμάτων, όπως καθορίζεται από το άρθρο 107 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται από την υπηρεσία πνευματικών δικαιωμάτων για δικούς σας σκοπούς που υπερβαίνουν τη δίκαιη χρήση, πρέπει να λάβετε άδεια από τον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Εκφράζονται απόψεις απόρριψης ευθύνης

Η υπηρεσία μπορεί να περιέχει απόψεις και απόψεις που είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την επίσημη πολιτική ή τη θέση οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα, πρακτορείου, οργάνωσης, εργοδότη ή εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας.

Τα σχόλια που δημοσιεύονται από τους χρήστες είναι η αποκλειστική τους ευθύνη και οι χρήστες θα αναλάβουν όλη την ευθύνη, την υποχρέωση και την ενοχή για οποιαδήποτε συκοφαντία ή διαφορά που προκύπτει από κάτι γραμμένο ή ως αποτέλεσμα Άμεση κάτι που γράφτηκε σε ένα σχόλιο. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από τους χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να εξαλείψει τυχόν σχόλια για οποιονδήποτε λόγο.

Απαλλαγή ευθύνης

Οι πληροφορίες υπηρεσιών παρέχονται στην κατανόηση ότι η εταιρεία δεν είναι αφιερωμένη στην παροχή νομικών, λογιστικών, δημοσιονομικών ή άλλων υπηρεσιών συμβουλών. Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο διαβούλευση με επαγγελματίες συμβούλους σχετικά με τη λογιστική, τη φορολογία, τη νομική ή άλλη.

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή συνεπείς ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της υπηρεσίας.

"Εκκένωση ευθύνης για" χρήση με δική σας ευθύνη

Όλες οι πληροφορίες υπηρεσιών παρέχονται "όπως είναι", χωρίς εγγύηση ακεραιότητας, ακρίβειας, πραγματικότητας ή των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό των εγγυήσεων της απόδοσης, της εμπορικής ικανότητας και της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιαδήποτε απόφαση ή δράση που πραγματοποιείται βάσει των πληροφοριών που παρέχεται από την Υπηρεσία ή από οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική ή παρόμοια ζημιά, Ακόμη και αν ειδοποιηθεί η πιθανότητα τέτοιων ζημιών.